Ang fönster- och balkongrenovering i gamla delen

Under hösten planeras fönsterbyte och balkongrenovering på adresserna Östra Banvägen 62-68, Korsvägen 16 och Kanalvägen 18-20. Entreprenörerna kommer i god tid att avisera när turen kommer till er. Vi ber er därför följa anvisningar från entreprenörer för ett gott resultat.
Entreprenör fönsterbyte: JO-Fönster och Bygg AB
Entreprenör Balkongrenovering: Tresson AB

Brandvarnare

Alla boenden uppmanas att höra av sig till styrelsen om man saknar brandvarnare. Underhåll av brandvarnare / byte av batteri åligger därefter hyresgästen alternativt bostadsrättsinnehavare.

Skatteåterbäring då vi är äkta bostadsrättsförening

Brf. Höstfibblan 8 är sedan 1 januari 2015 en äkta bostadsrättsförening enligt beslut från Skatteverket. Våra medlemmar i bostadsrättsföreningen har därför rätt till skatteåterbäring på de belopp man blivit förmånsbeskattad på under inkomståren 2015 och 2016.
Skatteverket har automatiskt lagt in en omprövning för alla medlemmar som är bosatta i föreningens bostäder. En del medlemmar har redan fått skatteåterbäringen, andra inte. En förklaring till skilda utbetalningstillfällen kan vara, om man har deklarerat elektroniskt, så får man tillbaks pengarna tidigare än övriga.
Har du frågor kring din deklaration så kontakta Skatteverket och uppge förutom eget personnummer även ärendenumret (82–51056201) avseende Skatteverkets beslut om att brf. Höstfibblan 8 nu är en äkta bostadsrättsförening.
Före detta medlemmar som bott helt eller delvis under inkomståren 2015 och 2016 i bostadsrättföreningen får på egen hand ansöka om omprövning av sina skattebeslut hos Skatteverket.

Parkering

Styrelsen vill uppmärksamma alla boenden på att parkeringen utanför Tempo ligger på Täby kommuns mark och det är kommunen som ansvarar för dessa platser. Det är även kommunen som sköter parkeringsregler och avgifter samt anlitar parkeringsvakter för dessa p-platser.
När det gäller parkering inom föreningens område, ska alla bilar vara parkerade inom markerad ruta och i enlighet med de parkeringsregler som finns tydligt angivna. I annat fall riskerar man böter.

Äkta bostadsrättsförening!

Styrelsen kan med stor glädje meddela att Skatteverket omprövat sitt beslut med anledning av en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen och funnit att vår bostadsrättsförening Höstfibblan 8 är en äkta bostadsrättsförening sedan 1 januari 2015!
Rättelse för varje medlems deklaration för 2015 och 2016 kommer att ske automatiskt genom Skatteverkets försorg.

Inbrott

Dessvärre har vi haft inbrott i några förråd. Därför vill styrelsen uppmana alla boenden att inte förvara värdefulla saker i förråden och att inte släppa in obehöriga i våra portar.

Ordinarie föreningsstämma 15 maj

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas till ordinarie föreningsstämma för att behandla följande ämnen:

– Årsredovisning
– Information om äkta / oäkta förening
– Val av ledamöter
– Information från extrastämman
– Ärende från styrelsen om servitut för Brf Höstfibblan 8 och Täby kommun
– Ärende från styrelsen om kollektivt bredband

Årsredovisning kommer att delas ut vid stämman samt läggas upp på föreningens hemsida några dagar innan stämman.

Plats : Grindtorpskyrkan
Tid : 19:00
Kaffe med tilltugg serveras från klockan 18.30
Väl mött! Hälsningar från styrelsen