Äkta bostadsrättsförening!

Styrelsen kan med stor glädje meddela att Skatteverket omprövat sitt beslut med anledning av en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen och funnit att vår bostadsrättsförening Höstfibblan 8 är en äkta bostadsrättsförening sedan 1 januari 2015!
Rättelse för varje medlems deklaration för 2015 och 2016 kommer att ske automatiskt genom Skatteverkets försorg.

Inbrott

Dessvärre har vi haft inbrott i några förråd. Därför vill styrelsen uppmana alla boenden att inte förvara värdefulla saker i förråden och att inte släppa in obehöriga i våra portar.

Ordinarie föreningsstämma 15 maj

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas till ordinarie föreningsstämma för att behandla följande ämnen:

– Årsredovisning
– Information om äkta / oäkta förening
– Val av ledamöter
– Information från extrastämman
– Ärende från styrelsen om servitut för Brf Höstfibblan 8 och Täby kommun
– Ärende från styrelsen om kollektivt bredband

Årsredovisning kommer att delas ut vid stämman samt läggas upp på föreningens hemsida några dagar innan stämman.

Plats : Grindtorpskyrkan
Tid : 19:00
Kaffe med tilltugg serveras från klockan 18.30
Väl mött! Hälsningar från styrelsen

Städdag 6 maj

Styrelsen bjuder härmed in alla boende till vårens städdag som i år går av stapeln lördagen den 6 maj från klockan 10.00.

Vi träffas på gården utanför Hundinspiration / Café Mumma. Det är tänkt att vi tillsammans ska plocka bort all bråte som ligger utanför förråden. Dessutom ska det målas och röjas sly. Självklart ska vi även grilla korv!

Väl mött hälsar styrelsen!

Extrastämma den 20 april 2017

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas till extrastämma den 20 april för att behandla följande ämnen :
– Färg för balkongerna i gamla delen samt
– möjligheten för medlemmarna att glasa in sina balkonger.
Information om extrastämman finns i alla portar. Extrastämma 20 april 2017anslag
Stämman börjar klockan 19.00 och äger rum i styrelserummet på Korsvägen 18 (granne med Café Mumma).
Agenda t Extrastämma 20 april 2017

Väl mött hälsar styrelsen!

Nattarbete vid stationen

Nattarbete kommer att ske måndag och tisdag, 10-11 april och natten mellan tisdag och onsdag, 11-12 april.
Även veckan därpå kommer att nattarbete att ske. Natt mellan tisdag och onsdag, 18-19 april och natt mellan onsdag och torsdag, 19-20 april.
Arbetena planeras pågå mellan 01.00-05.00

Vid eventuella frågor välkommen att kontakta boendeinformatör Malin Jägenstedt Kilén 0730-65 30 60 kontaktroslagsbanan@sl.se .

Ny reklam om inglasning av balkonger

Med anledning av att det på nytt florerat ny reklam om inglasning av balkonger vill styrelsen informera att det inte går att glasa in balkonger utan bygglov.

Frågan har även avhandlats på en föreningsstämma och det bestämdes då att föreningen inte ska verka för att glasa in balkongerna.