Valberedningen

Vill du vara med och påverka och utveckla Brf Höstfibblan 8? Det behövs alltid engagerade medlemmar till styrelsen. Som medlem i styrelsen medverkar du i det intressanta arbetet med planering och problemlösning av bostadsrättsföreningens små och stora frågor, samtidigt som du umgås med och lär känna dina grannar mer. Om du har kunskaper inom exempelvis ekonomi, juridik, byggnadsteknik eller förvaltning kan du även vara en stor tillgång i de delar av styrelse- och förvaltningsarbetet som annars ofta hanteras av externa parter.

Är du intresserad, tveka inte att kontakta valberedningen antingen på valberedning@hostfibblan8.se eller genom att lägga ett brev i föreningens brevlåda.

Ärenden till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen planerar att hålla ordinarie föreningsstämma i mitten av maj månad. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att medlem som önskar anmäla ärenden till stämman ska göra detta senast den 20 mars 2013.
 
Ur stadgarna:

28 § Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.”

Ärenden kan anmälas per epost, info@hostfibblan8.se, läggas i föreningens brevlåda på Korsvägen 18 eller skickas till:

Brf Höstfibblan 8
c/o ISS Facility Services AB
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm

Medlemmar kommer att kallas till föreningsstämman i enlighet med stadgarna, d v s mellan två och fyra veckor före stämman genom utdelning eller postbefordran.

Hälsningar

Styrelsen Brf Höstfibblan 8

Angående reklam om inglasning av balkonger

Med anledning av den reklam som anslagits om inglasning av balkonger vill styrelsen informera att det inte är tillåtet att glasa in dessa då denna åtgärd kräver tillstånd, både för föreningens och den enskilda lägenhetsinnehavarens del.

Det är naturligtvis inget som hindrar att man anmäler att man vill ta upp frågan om inglasning av balkonger på föreningsstämman. Hur och när ärenden till stämman ska anmälas anslås i portarna och på föreningens hemsida helgen vecka nio.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Höstfibblan 8

Öppet hus och mobiltelefon

Lördagen den 15 december klockan 12.00-16.00 bjuder styrelsen in till öppet hus, med glögg och pepparkakor, i styrelsens lokal på Korsvägen 18 för att ge alla boende möjlighet att träffa styrelsen samt att få svar på de frågor man som boende i föreningen eventuellt har.

Vi kan nu också meddela att styrelsen har införskaffat en mobiltelefon. Till en början kommer styrelsen inte ha några telefontider utan vill man som boende ha kontakt talar man in ett meddelande på mobilsvaret så återkommer vi, senast inom en vecka men ambitionen är att det ska gå avsevärt snabbare. Telefonnumret är 070-265 51 91.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Höstfibblan 8

Det kommande stambytet

Nu börjar stambytet i den äldre delen av vår fastighet närma sig. Stambytet kommer att genomföras av Titania Bygg & VVS AB och projektledare är Frakka AB. Det informationsmaterial som har delats ut till de boende i den äldre delen av fastigheten ligger också under fliken ”Stambytet” här på hemsidan. Frakka och Titania kommer att hålla ett informationsmöte den 4 december klockan 19.00 i Grindtorpskyrkan.

Hälsningar

Styrelsen Brf Höstfibblan 8

Hemsidan för Brf. Höstfibblan 8 är nu lanserad!

Hemsidan för Brf. Höstfibblan är nu lanserad. Här kan boende och andra intresserade se vad som är på gång i föreningen samt hitta annan praktisk information. Till exempel finns ett färdigt formulär som kan användas för att enkelt skicka en felanmälan till vår förvaltare ISS.

Eventuella synpunkter och förslag rörande innehållet på hemsidan kan med fördel skickas via e-post till styrelsen.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen för Brf. Höstfibblan 8

Stambytet

Här kommer information och nyheter angående det kommande stambytet att presenteras.

Informationsmaterial från Frakka
Informationsmaterial från Frakka
121112_Informationsmöte_Brf_Höstfibblan-8-Frakka.pdf
130.0 KiB
2278 Downloads
Detaljer...
Informationsmaterial från Titania
Informationsmaterial från Titania
121112_Informationsmöte_Brf_Höstfibblan_8-Titania.pdf
253.3 KiB
1656 Downloads
Detaljer...