Var uppmärksamma!

Nu under sommaren är många lediga. Då är det högsäsong för inbrottstjuvar. Vi vill uppmana alla att vara observanta så att vi slipper inbrott i bilar, förråd eller lägenheter. Ser ni något kontakta polisen och skulle ni drabbas anmäl alltid till polisen.

Nya medlemmar

Föreningen har sedan årsskiftet sålt sex stycken hyresrätter som nu har blivit bostadsrätter. Vi hälsar våra nya grannar och medlemmar hjärtligt välkomna!

Under ombyggnation

Just nu pågår en del ombyggnationer såsom taket på Tempo. Även vår hemsida är under rekonstruktion. Trots detta är vår ambition att uppdatera nyhetsflödet oftare än förut så att det blir tydligare om vad som är på gång inom vår bostadsrättsförening.

Öppet hus och ärenden till ordinarie föreningsstämma

Fika med styrelsen

Lördagen den 8 februari klockan 12.00-15.00 bjuder styrelsen in till öppet hus i styrelsens lokal på Korsvägen 18 för att ge alla boende möjlighet att träffa styrelsen samt att få svar på de frågor man som boende i föreningen eventuellt har. Styrelsen bjuder på enklare fika.

Ärenden till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen planerar att hålla ordinarie föreningsstämma i början eller mitten av maj månad. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att medlem som önskar anmäla ärenden till stämman ska göra detta senast den 1 mars 2014.

Ur stadgarna:

28 § Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.”

Ärenden kan anmälas per epost, info@hostfibblan8.se, läggas i föreningens brevlåda på Korsvägen 18 eller skickas till:

Brf Höstfibblan 8
c/o ISS Facility Services AB
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm

Medlemmar kommer att kallas till föreningsstämman i enlighet med stadgarna, d v s mellan två och fyra veckor före stämman genom utdelning eller postbefordran.

Valberedning

Vill du vara med och påverka och utveckla Brf Höstfibblan 8? Det behövs alltid engagerade medlemmar till styrelsen. Som medlem i styrelsen medverkar du i det intressanta arbetet med planering och problemlösning av bostadsrättsföreningens små och stora frågor, samtidigt som du umgås med och lär känna dina grannar mer. Om du har kunskaper inom exempelvis ekonomi, juridik, byggnadsteknik eller förvaltning kan du även vara en stor tillgång i de delar av styrelse- och förvaltningsarbetet som annars ofta hanteras av externa parter.

Är du intresserad, tveka inte att kontakta valberedningen antingen på valberedning@hostfibblan8.se eller genom att lägga ett brev i föreningens brevlåda.

 

Styrelsen Brf Höstfibblan 

Julhälsning från styrelsen

Julen närmar sig och vi i styrelsen tänkte informera lite om läget i föreningen.

2013 har varit ett år med ett flertal byggprojekt i våra hus, främst i den äldre delen av fastigheten. Bytet av elstigare i de äldre husen är färdigt och stambytet börjar också bli klart. I somras var det som många säkert noterade en del grävande vid Östra Banvägen 62. Detta då det behövde dräneras kring huset. Just nu pågår underhåll av det trä som sitter runt fönstren vid Itrims och Hårstationens lokaler. Eftersom föreningen fortfarande är ung är det fortsatt mycket administrativt arbete för styrelsen. Styrelsen har inventerat förråden i den äldre delen av fastigheten och vi hoppas att bli klara med uppmärkningen av dessa nu under den närmsta tiden. Efter en del sökande hittade vi en bra hyresgäst till butikslokalen och vi i styrelsen tycker att det är riktigt kul att vi återigen har en matbutik i området.

För framtiden har styrelsen fått hjälp av ISS att ta fram en översikt på det underhåll av fastigheten som kommer att krävas under de närmsta åren. Utifrån denna inventering ser nu styrelsen över det underhåll som ska genomföras under 2014 och 2015. En översyn av gården planeras till 2014.

Föreningen är fortfarande en oäkta bostadsrättsförening. I takt med att föreningen säljer lägenheter som har varit hyresrätter går vi närmare att bli äkta men det är fortfarande en del lägenheter som måste bli bostadsrätter för att vi ska bli en äkta bostadsrättsförening.

För att följa den plan som togs fram inför ombildningen har styrelsen beslutat att för 2014 höja årsavgiften för bostadsrätterna med två procent.

Vi vill ta tillfället i akt att påminna alla om det gemensamma ansvar vi har för fastigheten och föreningen. Vi har tyvärr kunnat konstatera att det ibland är en riktig röra i både soprum och grovsoprum, sopor lämnas på andra ställen än i soprummen och skräp ställs i trapphusen. P g a saker som dessa drabbas föreningen av extrakostnader vilket på sikt kan leda till ökade avgifter för oss boende. Så tänk på det, vi har ett gemensamt ansvar för vår boendemiljö.

Styrelsens plan är att hålla ordinarie föreningsstämma i april eller maj 2014. Motioner till stämman ska vara inne i god tid, enligt stadgarna senast den 1 februari. Eventuellt gör vi som förra året och förlänger tiden för inlämnande av motioner något. Information om detta kommer att anslås i trapphusen.

Vill du som bor i en av föreningens bostadsrätter vara med och påverka och utveckla Brf Höstfibblan 8? Det behövs alltid engagerade medlemmar till styrelsen. Som medlem i styrelsen medverkar du i det intressanta arbetet med planering och problemlösning av bostadsrättsföreningens små och stora frågor, samtidigt som du umgås med och lär känna dina grannar mer. Är du intresserad, tveka inte att kontakta valberedningen antingen på valberedningen@hostfibblan8.se eller genom att lägga ett brev i föreningens brevlåda.

Avslutningsvis vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Styrelsen Brf Höstfibblan 8

Öppet hus

När: 21 september 2013 kl. 12-15

Var: Styrelselokalen, Korsvägen 18

Nu är det dags för öppet hus igen – din chans som boende i Höstfibblan 8 att ställa frågor till styrelsen gällande föreningen, fastigheten och ditt boende. Det kommer att finnas lite tilltugg och något att dricka för den som känner för att sitta ned en stund.

Vi ser framemot en trevlig eftermiddag med er!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Brf. Höstfibblan 8