Försäkring

På förekommen anledning vill vi påminna alla boende som äger sin lägenhet att se till att man har en hemförsäkring som gäller för bostadsrätt.

Som bostadsrättsägare är man skyldig att åtgärda skador och fel som uppkommer inom sin lägenhet inklusive lägenhetsdörren. Föreningen har ingen kollektivförsäkring för medlemmarna.

Vill du kompostera ditt matavfall??? – Påminnelse!

Vi vill påminna alla boenden att höra av sig till styrelsen om man vill vara med och kompostera sitt matavfall. Man kan göra det antingen via flygbladet som delades ut i junimånad om kompostering eller anmäla sitt intresse via epost till styrelsen info@hostfibblan8.se.  Har man inte tillgång till flygbladet eller möjlighet att skicka epost går det bra att ringa till vår telefon 0702- 655 191. Vi vill ha svar senast 15 september!

Tvättstugan på Korsvägen 30

Nya vitvaror kommer att installeras i tvättstugan på Korsvägen 30. Vi ber alla boende som använder denna tvättstuga om överseende och tålamod då det eventuellt kan dröja med tanke på semestertider. Det går bra att använda de andra tvättstugorna i området i väntan på en ny tvättmaskin och torktumlare!

Glad Sommar!

Styrelsen önskar alla boenden en Glad Sommar med mycket sol, bad och avkoppling ! Håll gärna lite koll på förråd, bilparkering med mera då semestertider är inbrottstider!

Om kompostering av matavfall

Förra veckan delades information ut till alla hushåll om möjligheten att kompostera sitt matavfall. Alla boende uppmanas att ta ställning till om man vill kompostera sitt matavfall. Man kan lämna besked genom att avskilja en remsa som finns på informationsbladet och fylla i de uppgifter som efterfrågas samt lägga ifylld remsa i styrelsens brevinkast på Korsvägen 18. Eller så kan man lämna svar via epost på adressen info@hostfibblan8.se. Styrelsen vill ha svar senast 17 augusti för att kunna dela ut kärl i månadsskiftet augusti/september till de hushåll som vill kompostera.

Nytt från styrelsen

Styrelsen har nyligen slutit avtal med Svensk Störningsjour som kan tillkallas vid lägenhetsbråk eller högljudda grannar. Svensk Störningsjour har även förbundit sig att vid behov ställa upp som vittne om så behövs. Informationsblad om Svensk Störningsjour har delats ut till alla hushåll i föreningen.

Cykelställ kommer att sättas upp på nytt vid ingången till Kanalvägen 20. Arbetet ska vara klart före midsommar. Dessutom kommer nya gräsytor att anläggas i anslutning till garagen i den äldre delen och slutligen pågår arbetet med att tillskapa flera parkeringsplatser.

Golvvård

Tisdag den 26 maj utförs särskild golvvård på prov  i Korsvägen 16 och Östra Banvägen 62. Dessa portar har valts ut då golven har utsatts för slitage på grund av att många besökare rör sig i  bägge portarna. Utförd golvvård kommer att utvärderas och eventuellt kommer fler uppgångar att få en uppfräschning av golvytor.