Inom föreningen finns parkeringsplatser som i mån av tillgång kan hyras av föreningens medlemmar.

Kontakta Fastighetsägarna 08-617 76 00
E-post: kundservice@fastighetsagarna.se