Nytt städbolag

Fastighetsägarnas städbolag kommer att ta över städningen av trapphusen från och med oktober 2020.

Glasåtervinning

Föreningen har glassortering för samtliga medlemmar och hyresgäster som bor i Höstfibblan8. Glassorteringen finns i soprummet på Kanalvägen 18-20 (gamla delen) samt i elavfallsrummet i valvet mellan Korsvägen 26 & 28 (nya delen). Vi vill också passa på att be alla om att hjälpas åt att se till så att vi har rena och fina […]

Elen avstängd den 4 juni 2020

Elen kommer vara avstängd på  Korsvägen 26, 28 och 30 mellan kl 13-15  den 4e juni 2020. För eventuella frågor kontakta vår fastighetsförvaltare.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 27 maj 2020

Med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 (Corona) så har Riksdagen antagit en lag som temporärt ska underlätta för bl.a. bostadsrättsföreningar att genomföra stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras. Flera av medlemmarna i Brf Höstfibblan 8 ingår i Folkhälsomyndighetens utpekade riskgrupp (70+ år). I den uppkomna […]

Fri passage i allmänna utrymmen

Vi vill påminna alla boende att pga. säkerhetsskäl får det inte finnas några materiella föremål/saker i allmänna utrymmen så som i trapphus, i källargångar/utrymmen och vindsgångar/utrymmen. Med material menas dörrmattor, barnvagnar, cyklar/sparkcyklar, möbler och andra föremål som kan stå i vägen och utgöra en säkerhetsrisk. Detta måste flyttas för att hålla en bra framkomlighet. Vi […]

Inställd städdag (16 maj -20)

Städdagen den 16 maj är inställd pga rådande situation kring Corona Covid 19. Vi hoppas vi kan förlägga denna till hösten 2020 istället.

Inställd Balkongbesiktning

Balkongbesiktningen den 28 april 2020 är inställd. Vi kommer ut med nytt datum senare i år istället. Detta pga den rådande situationen kring Covid 19.

OBS! Årsstämma 2020 framflyttad till 27 maj

På grund av rådande situation har styrelsen beslutat att senarelägga föreningens årsstämma till 27 maj. Då är ni välkomna till Grindtorpskyrkan för möte och fika från klockan 18:30. Eventuell ytterligare förskjutning av årsstämman meddelas på föreningens hemsida.

Städdag den 16e Maj

Lördagen den 16e maj kl 10,30 genomför vi vår sedvanliga städdag. Vi serverar lunch under dagen. Varmt välkomna!

Årsstämma den 27 april

Den 27 april kommer vi ha årsstämma. Då är ni varmt välkomna till Grindtorpskyrkan för möte och fika från klockan 18.30.