Andrahandsutyrning

Om man vill hyra ut sin lägenhet i andra hand måste man ha godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Detta gäller även om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som hyr ut till någon annan utan lov riskerar att förlora den. Det krävs godtagbara skäl för att få hyra ut lägenheten. Här nedan finns några skäl som accepterats:

  • Studera på annan ort
  • Arbeta tillfälligt på annan ort
  • Längre utlandsvistelse
  • Flytta ihop med någon på prov
  • Få vård på sjukhus eller liknande

Styrelsen lämnar godkännande för andrahandsuthyrning för ett år i taget. För att få styrelsens godkännande måste man lämna in en skriftlig ansökan. Postadress till styrelsen finner du på kontaktsidan. Du ska ange till vem du ska hyra ut, varför du vill hyra ut och hur lång tid du vill hyra ut.
Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 39-40 §§ hyreslagen (12 kap. jordabalken) och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.

Blanketter för andrahandsuthyrning finns att ladda ner här.