I den äldre delen av föreningen finns två separata hus för sophanteringen som står på gården.
Om du bor i nya delen finns det soprum vid Korsvägen 28, Östra banvägen 76 och på kortsidan av huset vid Näsbylundsvägen 8.
De flesta soprum är utrustat med ett kärl för wellpapp, tidningar, hushållssopor, hårda/mjuka plastförpackningar, metall, grovsopor och mindre elektronik samt återvinning av batterier. Dessutom finns kärl för kompostering. Du som önskar kompostera ditt matavfall kan kontakta styrelsen för behållare och påsar. Maila till info@hostfibblan8.se 
Det som slängs i soprummen skall få plats i kärlen det är inte tillåtet att ställa möbler eller dyligt på golvet. När detta görs hämtar inte renhållningsarbetarna soporna och vi får betala för extra tjänster, vilket gör att det blir dyrare för oss alla att bo i föreningen. Demontera det du slänger och tryck ihop kartonger så får din granne också plats med sitt avfall. Skrymmande artiklar ansvarar varje medlem/hyresgäst för att forsla till återvinningen i Hagby.
Det finns ingen glasåtervinning i soprummen. Vänligen, ställ inte dina flaskor i soprummet.
När du renoverar tänk på att ombesörja ditt avfall och beställa hämtning. Föreningens soprum är avsett för löpande avfall ej byggavfall.
Värt att beakta är att föreningen brukar hyra in containrar vid den årliga städningen i området på våren.

Avfall och återvinningsanläggningar i Täby