Här kan du som boende i Höstfibblan 8 hitta information om felanmälan, förvaltning av fastigheten, parkering samt ordningsregeler. Det finns även länkar till andra hemsidor som beskriver vilka rättigheter och skyldigheter man har som boende i en bostadsrätt.