Här finns information om vad som gäller när man bor i bostadsrätt.

Här finns också nyttiga länkar till mer information.

Skyldigheter för boende

Du är personligen ansvarig för att lägenheten är i ett gott skick. Det betyder att du är ansvarig för att åtgärda skador som uppstår i din bostad. Det gäller även om det är en olyckshändelse.

Man brukar säga att gränsen går vid ytterdörren. Du ansvarar för allt som tillhör din lägenhet inklusive ytterdörren.

Du kan läsa mer om dina skyldigheter i bostadsrättsföreningens stadgar. Där står också vilka skyldigheter bostadsrättshavare och förening har mot varandra.

Länkar till mer information

För allas trevnad, önskar BRF Höstfibblan 8 att bostadsrättsinnehavare, liksom hyresgäster följer nedanstående önskemål från föreningen: