Ordningsregler

Här finns information om vad som gäller när man bor i bostadsrätt.

Här finns också nyttiga länkar till mer information.

Skyldigheter för boende

Du är personligen ansvarig för att lägenheten är i ett gott skick. Det betyder att du är ansvarig för att åtgärda skador som uppstår i din bostad. Det gäller även om det är en olyckshändelse.

Man brukar säga att gränsen går vid ytterdörren. Du ansvarar för allt som tillhör din lägenhet inklusive ytterdörren.

Du kan läsa mer om dina skyldigheter i bostadsrättsföreningens stadgar. Där står också vilka skyldigheter bostadsrättshavare och förening har mot varandra.

Länkar till mer information

För allas trevnad, önskar BRF Höstfibblan 8 att bostadsrättsinnehavare, liksom hyresgäster följer nedanstående önskemål från föreningen:

 • Bostadslägenhet får endast användas till det ändamål som anges i hyres- och upplåtelseavtal, det vill säga som privatbostad för eget boende.
 • Det finns möjlighet att tillfälligt hyra ut sin lägenhet i andra hand. För detta krävs styrelsens medgivande, innan andrahandshyresgästen flyttar in. Observera att lägenhetsägaren har fullt ansvar för att den som hyr i andra hand sköter sig.
 • När det gäller väsentlig förändring av lägenheten krävs styrelsens godkännande.
 • Vi är särskilt rädda om barnen och vår närmiljö. Håll därför låg hastighet i området. Motortrafik på gårdar och gågator bör undvikas, det är dock tillåtet att åka in för att lasta i eller ur bilen om man har tunga inköp som ej kan bäras från sin parkeringsplats. Observera dock att efter 15 minuter riskerar du att få parkeringsbot.
 • Hänsyn ska visas till grannar. Var och en ansvarar för att inte störa sina grannar.
 • Hundar ska vara kopplade inom området och hundägare ska plocka upp efter sig. I övrigt hänvisas boende till Täbys lokala ordningsstadga, 15 -17 §§.
 • Rökning i föreningens gemensamma utrymmen är förbjudna. Rökning direkt utanför portar undanbedes. Cigaretter får ej kastas på marken och utanför portarna.
 • Allt skräp ska slängas i anvisade sopkärl eller soprum. Hushållsavfall bör källsorteras. Grovsopor slängs i anvisade grovsoprum. Vid stora mängder grovsopor hänvisar föreningen till Hagby återvinningsanläggning. Byggavfall får ej slängas i föreningens soprum, utan ska transporteras till återvinningsanläggning.
 • Tvättstugor ska vara rena och städade när man avslutat sin tvättid.
 • Trapphusen är utrymningsvägar och ska hållas fria för utrymning. Föremål som hindrar utrymning via trapphusen och räddningstjänstens framkomlighet är ej tillåtna.
 • Ifall ohyra upptäcks i lägenheten, ska felanmälan ske omedelbart så att spridning av ohyra inte sker till angränsande lägenheter.
 • Vänligen se till dörrar till låsta utrymmen är stängda och att belysning släcks.
 • Vänligen se till att porten går i lås efter dig. Detta för att förhindra att obehöriga kommer in genom porten.
 • Vänligen var sparsam med att lämna ut portkod till obehöriga.
 • Skyltning och anslag på fastighetens väggar, i entréer, hissar, trappuppgångar eller anslagstavlor är inte tillåtet. (Undantag medges för boendes tillfälliga meddelanden, t ex om att man ska göra störande reparationer eller ha fest).
 • Motordrivna fordon får inte förvaras/ställas i cykelrum, lägenheter eller entré p g a brandfara.
 • Speciellt mellan kl. 22.00 och 07.00 (vardagar) / 10.00 (helger) ber vi dig undvika bullrande verksamhet såväl inom- som utomhus (t.ex. hög volym på radio/TV, använda tvättmaskin i lägenheten).
 • Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00 samt helger mellan kl 10.00 och 17.00.