Bor du i gamla delen och vill glasa in din balkong?

Om du är intresserad av att få din balkong inglasad, anmäl då ditt intresse till
Mats Wilhelmsson 070- 361 52 81. Balkonginglasningen bekostas individuellt av respektive medlem.