Vill du lämna in motion till kommande årsstämma?

Den 23 april är nästa ordinarie föreningsstämma för Brf Höstfibblan 8. Vill du ta upp ett ärende som ska behandlas av årsstämman så har du möjlighet till den 28 februari att skicka in din motion till styrelsen. Du kan skicka den till info@hostfibblan8.se eller lägga den i styrelsen brevlåda på Korsvägen 18.