Avgiftshöjning från och med 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 höjs månadsavgiften för bostadsrätterna med 5 % enligt ett styrelsebeslut. Anledningen till avgiftshöjningen är ökade utgifter på grund av oförutsedda renoveringar som uppkommit inom föreningen.