Extrastämma den 11 december

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas till extrastämma den 11 dec. för att behandla följande ämnen:

– Kollektivt bredband

– Kollektivt elabonnemang

Plats : Café Mumma

Tid : 19:00

Mer information finns här: Dagordning för extrastämman 11 dec 2017

Väl mött!
Hälsningar styrelsen