Ny huvudman för vår förvaltare och ekonomiavdelningen

ISS har avyttrat verksamhetsgrenen Fastighetsägare till Riksbyggen. Verksamheten kommer bedrivas med samma personal som tidigare i ett helägt dotterbolag till Riksbyggen –RB Fastighetsägare AB. Kontaktuppgifter och kontaktvägar till förvaltningen förblir tillsvidare desamma. Ytterligare information kommer från Riksbyggen.