Brandvarnare

Alla boenden uppmanas att höra av sig till styrelsen om man saknar brandvarnare. Underhåll av brandvarnare / byte av batteri åligger därefter hyresgästen alternativt bostadsrättsinnehavare.