Stämmohandlingar till ordinarie årstämma 15 maj

Här kan man titta på och ladda ner Stämmohandlingar Höstfibblan 8 2017 inför kommande årsstämma. Handlingarna kommer även att delas ut till medlemmarna som närvarar vid stämman. Styrelsen har valt att göra så för att minska pappersförbrukningen vilket främjar miljön och föreningens ekonomi.