Ordinarie föreningsstämma 15 maj

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas till ordinarie föreningsstämma för att behandla följande ämnen:

– Årsredovisning
– Information om äkta / oäkta förening
– Val av ledamöter
– Information från extrastämman
– Ärende från styrelsen om servitut för Brf Höstfibblan 8 och Täby kommun
– Ärende från styrelsen om kollektivt bredband

Årsredovisning kommer att delas ut vid stämman samt läggas upp på föreningens hemsida några dagar innan stämman.

Plats : Grindtorpskyrkan
Tid : 19:00
Kaffe med tilltugg serveras från klockan 18.30
Väl mött! Hälsningar från styrelsen