Information om oäkta / äkta bostadsrättsförening

Skattemyndigheten har beslutat utifrån det materialet som styrelsen skickade in avseende 2015 års årsbokslut att vår förening inte var äkta bostadsrättsförening per den 31 december 2015.
Styrelsen tror dock att vi kommer att ses som äkta bostadsrättsförening per den 31 december 2016.