Om tvättider

På förekommen anledning vill vi påminna alla boenden att respektera varandras tvättider och hålla sig till det regler som finns uppsatta i alla tvättstugor.
Tvättider ska dessutom bokas med en tvättcylinder som är försedd med respektive lägenhetsnummer. Saknar du en sådan tvättcylinder ber vi dig att göra en felanmälan på vår hemsida så att du kan få en ny som är rätt märkt.
Den 15 februari kommer styrelsen göra en inventering på alla tavlor som hänger utanför tvättstugorna. De cylindrar som saknar nummer kommer då att plockas bort.