Besiktning

I dagarna kommer många av våra boenden få brev om besiktning av ett företag som heter Bergsäker som arbetar på uppdrag av SL / Roslagsbanan. Syftet med besiktningen är att kartlägga om vi har fått några sprickor i våra hus i samband med sprängningarna i stationsområdet. Därför kommer alla hus som ligger 100 meter från stationen att besiktigas.