Nattarbete under vecka 37

Lappar har satts upp vid alla entréer för att informera om att det under vecka 37 kommer pågå arbeten vid stationsområdet även nattetid. SL ber om överseende.