Dags för ordinarie föreningsstämma!!!

Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 11 maj 2016, klockan 19.00. Plats: Grindtorps kyrkan.

Kaffe serveras från klockan 18.30. Dagordning och årsredovisning har delats ut i medlemmarnas brevlådor.

Har du som medlem förhinder, kan du ge fullmakt åt någon annan som kan rösta i ditt ställe.

Väl mött hälsar styrelsen!