Rivning av skorstenen

Under vecka 11 påbörjas rivningsarbetet av skorstenen som finns i vårt område, närmare bestämd i närheten av Kanalvägen 18.

Arbetet kommer att pågå under vardagarna  mellan 07.00 -18.00. Arbetet beräknas ta två veckor. Mera information till de boende som påverkas av rivningsarbetet kommer inom kort.