Stökigt i våra grovsopsrum!!!

Styrelsen vill uppmana alla boenden att hålla bättre ordning i våra grovsopsutrymmen då klagomål framkommit från renhållningspersonalen.

Föremål ska lämnas i kärlen som finns i grovsopsrummet inte utanför. Får föremålet inte plats i kärlet får man forsla bort det på egen hand till närmaste återvinningscentral. Skyltar har satts upp för att underlätta för alla boenden att slänga i rätt sopfraktion. Blir det inte bättre ordning finns det risk att våra grovsopsrum försvinner.