Kylan

De senaste dagarnas kyla i våra bostäder beror på att endast en panna var i drift och en värmeväxlare som inte fungerade som den skulle. Dessa problem slipper vi förhoppningsvis nu när vår bostadsrättsförening ansluts till fjärrvärmenätet.