Meddelande från valberedningen

Till medlemmarna i Brf. Höstfibblan 8

Hör av dig om du eller om du känner någon som skulle vara lämplig att ingå i styrelsen för Brf. Höstfibblan 8. Kontakt till valberedningen e-post valberedning@hostfibblan8.se eller ring 076-80 55 777.