Försäkring

På förekommen anledning vill vi påminna alla boende som äger sin lägenhet att se till att man har en hemförsäkring som gäller för bostadsrätt.

Som bostadsrättsägare är man skyldig att åtgärda skador och fel som uppkommer inom sin lägenhet inklusive lägenhetsdörren. Föreningen har ingen kollektivförsäkring för medlemmarna.