Om kompostering av matavfall

Förra veckan delades information ut till alla hushåll om möjligheten att kompostera sitt matavfall. Alla boende uppmanas att ta ställning till om man vill kompostera sitt matavfall. Man kan lämna besked genom att avskilja en remsa som finns på informationsbladet och fylla i de uppgifter som efterfrågas samt lägga ifylld remsa i styrelsens brevinkast på Korsvägen 18. Eller så kan man lämna svar via epost på adressen info@hostfibblan8.se. Styrelsen vill ha svar senast 17 augusti för att kunna dela ut kärl i månadsskiftet augusti/september till de hushåll som vill kompostera.