Tack Alla!!!!

Tack alla som mötte upp idag och var delaktiga vid föreningens städdag! Slutligen vill vi påminna om ordinarie stämman som är nu på onsdag den 13 maj.