Märk inför städdagen!!!

Vi gör en inventering av alla cykelrum på städdagen den 9 maj. Det betyder att alla omärkta cyklar och dyl. tas om hand. Glöm därför inte att märka din cykel, moped, barnvagn, etc. som du har ställt i cykelrummet.