Nytt från styrelsen

Sedan ett tag pågår renoveringsarbeten av Itrims tak då man funnit överhängande risk för fuktskador.

Vid senaste styrelsemötet bestämdes att de portar i den gamla delen av föreningen som ännu inte har kodlås kommer att utrustas med kodlås inom kort.

I två  trappuppgångar kommer det att göras speciell golvvård på prov efter snösäsongen. Syftet med golvvården är att fräscha upp golven i trappuppgångarna och att det ska det kunna avvisa smuts på ett bättre sätt än tidigare. De utvalda uppgångar är Korsvägen 16 och Östra Banvägen 62.

Dessutom kommer varje lägenhet efter stämmobeslutet  från förra året att få en boendepärm med information om vad som rör vårt boende inom föreningen. Utdelningen av pärmarna börjar i mitten av mars.