Obs! Angående reklam om inglasning av balkonger

Det har kommit till styrelsens kännedom att det har figurerat reklam om inglasning av balkonger.  I reklamutskicket påstås att insamling pågår för inglasning av balkonger.  Något beslut om att glasa in balkonger har inte tagits av styrelsen eller stämman.