Styrelsen informerar:

Täby den 18/8 2014
Information från styrelsen:
Styrelsen har nu haft sitt första möte efter sommaren och vill informera om följande:

Avgång ur styrelsen
Styrelsen vill härmed informera om att Erik Asplund
har begärt utträde ur styrelsen då han kommer
att flytta från föreningen.
Vad händer i föreningen
Under hösten planeras en genomgång av ventilationssystemen i föreningens hus, en så kallad OVK
(obligatorisk ventilationskontroll). Vi återkommer med mer information om detta.
Styrelsen fortsätter med försäljningen av de hyreslägenheter som blir lediga och ser samtidigt över
andra möjliga åtgärder för att föreningen så snart som möjligt ska bli en äkta bostadsrättsförening.
Under hösten kommer styrelsen, tillsammans med förvaltaren, att komma med ytterligare
information avseende de förändrade avskrivningsreglerna för bostadsrättsföreningar samt med
information om förhållandet äkta – oäkta.
Kontakt med styrelsen
Styrelsen nås via mail, info@hostfibblan8, formulär på hemsidan, telefon 070-265 51 91 eller
genom att lägga ett brev i styrelsens brevlåda på Korsvägen 18.
Tänk dock på att många frågor som rör ditt boende enklast och snabbast löses genom du tar
kontakt direkt med ISS. Se anslag i entréerna för kontaktuppgifter.