V/A-stambyte beräknas påbörjas v 17.

Adresser som främst berörs av stambytet är Östra Banvägen 62 – 68 samt Korsvägen 2 – 24 jämna nummer.

Avtal har tecknats med Södra Bygg i Haninge AB att utföra åtgärder som inte utförts i samband med tidigare stambyte. De åtgärder som nu kommer utföras ligger till största delen i allmänna utrymmen, källare samt garage. Men även vissa andra delar/utrymmen kommer att påverkas.

Berörda hyresgäster kommer att aviseras separat.

Arbete beräknas påbörjas vecka 17 med etablering och vi gör vårt yttersta för att projektet skall fortlöpa med minsta möjliga störning för utomstående. Vi hoppas att ni har överseende med detta och ber samtidigt om ursäkt för eventuella besvär som arbetet med stambytet kan medföra.

Vid frågor vänligen kontakta arbetsledare Tommy Lundgren på telefon 0708-72 47 01, tommy@sodrabygg.com .