Sophantering – kasta på rätt plats för allas trivsel!

Det händer alltför ofta att vår fastighetsförvaltare behöver städa och röja upp i våra soprum. Detta arbete innebär en onödig extra kostnad för vår förening. 

Vänligen följ reglerna för sopsortering. Sköts inte detta kan konsekvensen bli att kärlen inte töms och vår kostnad för sophantering blir onödigt hög vilket i slutändan riskerar att leda till höjda hyror och avgifter för oss alla. 

Kasta på rätt plats, för allas trivsel!