Protokoll från stämman

Efter lite tekniskt strul är nu protokollet från föreningsstämman 2013 publicerat under ”Om föreningen” – ”Dokument”.

Styrelsen Brf Höstfibblan 8