Felaktig sophantering i våra trapphus!

Vi skall hantera vårt avfall på ett ansvarsfullt sätt och hålla en hög standard i vår förening. Det skapar en bra och trevlig boendemiljö för oss alla.

Utanför lägenhetsdörren i våra trapphus är inte en lämplig plats för mellanförvaring av sopor!

Våra trapphus ska hållas rena från hushållssopor av såväl brandskyddsskäl som av sanitära skäl.

Styrelsen