Ärenden till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen planerar att hålla ordinarie föreningsstämma i mitten av maj månad. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att medlem som önskar anmäla ärenden till stämman ska göra detta senast den 20 mars 2013.
 
Ur stadgarna:

28 § Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.”

Ärenden kan anmälas per epost, info@hostfibblan8.se, läggas i föreningens brevlåda på Korsvägen 18 eller skickas till:

Brf Höstfibblan 8
c/o ISS Facility Services AB
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm

Medlemmar kommer att kallas till föreningsstämman i enlighet med stadgarna, d v s mellan två och fyra veckor före stämman genom utdelning eller postbefordran.

Hälsningar

Styrelsen Brf Höstfibblan 8