Angående reklam om inglasning av balkonger

Med anledning av den reklam som anslagits om inglasning av balkonger vill styrelsen informera att det inte är tillåtet att glasa in dessa då denna åtgärd kräver tillstånd, både för föreningens och den enskilda lägenhetsinnehavarens del.

Det är naturligtvis inget som hindrar att man anmäler att man vill ta upp frågan om inglasning av balkonger på föreningsstämman. Hur och när ärenden till stämman ska anmälas anslås i portarna och på föreningens hemsida helgen vecka nio.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Höstfibblan 8