Vattenavstängning Korsvägen 10-24 samt Östra Banvägen 62-70

Arbetet beräknas pågå mellan vecka 12-17. Vattenavstängningsschema samt fördjupad information från ansvarig projektledare finner du i bifogade pdf-dokument.