Information från Höstfibblans valberedning!

Valberedningens uppgift är att tillse bostadsrättsföreningens behov av en väl fungerande styrelse med rätt sammansättning och hänsyn tagen till kompetens och erfarenheter.


Kom med dina synpunkter!

Vad behöver särskilt tänkas på?

Har Du förslag till förändringar?

Skicka dina synpunkter, förslag och önskemål senast 30 mars till

valberedning@hostfibblan8.se

Du kan även lämna förslag i ett förseglat kuvert, adresserat till valberedningen, i någon av föreningens brevlådor på Östra Banvägen 68 eller Korsvägen 18.

 

Delta i styrelsearbetet

Vill du vara med i styrelsen eller bidra på annat sätt till arbetet i föreningen?

Just nu har styrelsen särskilt behov av en byggnadstekniker. Antingen som styrelsemedlem eller som bollplank.

Hör av dig!

Tänk på att dina förslag skall innehålla sådant som rör styrelsens sammansättning och arbete.

 

Hälsningar,

Valberedningen

Hans Malmborg, Lars-Erik Ekström, Irene Persson och Ulrika Langels