Tillfälligt träningstält vid Itrim fram till sista mars 2021

På grund av rådande pandemi har styrelsen godkänt att Itrim får sätta upp ett eget tillfälligt träningstält på ytan framför entrén.