Kallelse till ordinarie föreningsstämma 27 maj 2020

Med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 (Corona) så har Riksdagen antagit en lag som temporärt ska underlätta för bl.a. bostadsrättsföreningar att genomföra stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras. Flera av medlemmarna i Brf Höstfibblan 8 ingår i Folkhälsomyndighetens utpekade riskgrupp (70+ år).

I den uppkomna situationen kommer det därför vara möjligt för en medlem att vara ombud för upp till 3 andra medlemmar i Brf Höstfibblan 8.

Vi i styrelsen kan inte förhindra om ni vill delta personligen på stämman, men har du symptom, är sjuk eller tillhör en riskgrupp så avråder vi från att ni deltar och uppmanar er att använda er av ombudsfullmakt. Detta är i linje med lagens syfte och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Distribution av ombudsfullmakt, årsredovisning och årsberättelse kommer ske till alla medlemmars brevinkast samt finnas tillgängligt på föreningens hemsida.

Årets ordinarie stämma kommer till stor del enbart beröra frågor som enligt lag och stadgar behöver hanteras.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen, gärna via mejl till info@hostfibblan8.se. Vi kommer även fortlöpande uppdatera information på föreningens hemsida www.hostfibblan8.se.

Alla medlemmar i Brf Höstfibblan 8 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Kallelse och dokument har delats ut till samtliga medlemmars brevlådor samt finns för nedladdning nedan.