Fri passage i allmänna utrymmen

Vi vill påminna alla boende att pga. säkerhetsskäl får det inte finnas några materiella föremål/saker i allmänna utrymmen så som i trapphus, i källargångar/utrymmen och vindsgångar/utrymmen.

Med material menas dörrmattor, barnvagnar, cyklar/sparkcyklar, möbler och andra föremål som kan stå i vägen och utgöra en säkerhetsrisk.

Detta måste flyttas för att hålla en bra framkomlighet.

Vi kommer lappa lösa föremål och efter en överenskommen tid ta bort föremål som inte blivit flyttade, detta på styrelsens begäran.

Vi vill med detta meddelande att alla tar sitt ansvar och följer de säkerhetsriktlinjer som finns i Lagen om skydd mot olyckor.

I speciella fall där boende är beroende av vissa hjälpmedel i form av rullstol eller liknande i trapphuset, så bör man ha en kontakt med styrelsen för att få ett undantag från bestämmelserna.

Vänliga hälsningar, Gona (Fastghetstekniker)