OBS! Årsstämma 2020 framflyttad till 27 maj

På grund av rådande situation har styrelsen beslutat att senarelägga föreningens årsstämma till 27 maj. Då är ni välkomna till Grindtorpskyrkan för möte och fika från klockan 18:30. Eventuell ytterligare förskjutning av årsstämman meddelas på föreningens hemsida.