Föreningen har ny förvaltare från 1 januari 2020!

Brf Höstfibblan 8 har gett oss på Fastighetsägarna Service uppdraget att ta hand om fastigheten som du bor i. Vi kommer från och med den 1 januari 2020 att ansvara för fastighetsförvaltningen, den ekonomiska förvaltningen, fastighetsskötseln och driften i byggnaden.

Nya kontaktuppgifter för felanmälan från och med 1 januari

Du når vår felanmälan och kundservice på 08-617 76 00, måndag till torsdag kl. 07.00–17.00 och fredag kl. 07.00–16.00. Du kan även felanmäla till kundservice@fastighetsagarna.se.
Har du en brådskande felanmälan efter kontorstid eller på helger och röda dagar så kontaktar du jouren på 08-657 64 50.

Betala hyran till nytt bankgiro

Från och med nu ska du betala hyran till bankgironummer 5391-9163. Det nya bankgironumret kommer även att stå på avierna från oss. Har du Kivra kommer avin skickas dit. Har du inte Kivra kommer avierna för första kvartalet i pappersformat.
Vill du registrera dig för e-faktura eller autogiro gör du det i din internetbank men första kvartalets fakturor kommer inte dras per automatik, de måste betalas manuellt. Om du idag betalar hyran via autogiro måste du meddela din bank att de ska annullera ditt tidigare autogiromedgivande.