Fasadrenovering i nya delen

Denna vecka påbörjas fasadrenovering av hus nummer 2 i nya delen. Renoveringen sker i etapper och beräknas pågå under detta år. Information har satts upp i berörda trapphus.