Vill du lämna en motion till ordinarie årsstämman?!

I april har bostadsrättsföreningen ordinarie årsstämma. Är du medlem i vår bostadsrättsförening och vill lämna en motion så har du tid på dig till och med 1 februari. Skicka motionen till vår epostadress info@hostfibblan8.se eller lägga den i föreningens brevlåda. Motionen ska gagna alla medlemmar i vår förening.